Lenni vagy nem lenni? Vállalkozni vagy nem vállalkozni?

március 16, 2022

Nyilván a válasz: vállalkozni.

Azért az elmúlt 20 év tapasztalatai alapján próbáljuk kicsit tudományosabban megközelíteni ezt a kérdést.

Az emberek nagyon nagy része mindig is „szeretne” vállalkozni, de az első tényleges lépések megtétele már nehezebb dolog. Pontosan ezért szeretnénk ennek a szép elképzelésnek a megvalósításában mindenkit támogatni.

Kiből lehet sikeres vállalkozó? – merül fel a kérdés. Természetesen nincs rá pontos recept. Az e téren végzett kutatások is csupán közelítőleg határozzák meg azokat a tulajdonság- vagy képességhalmazokat, melyek birtoklása esetén talán megalapozottabban lehet vállalkozást indítani, vagy már működő cégbe beszállni. Vannak teóriák, amelyek különbséget tesznek vállalkozói és menedzseri képességek között, az előbbihez társítva a velünk született – tehát öröklött és így nem befolyásolható – képességeket, az utóbbihoz pedig a tanulható és egyben fejleszthető képességeket.

Kevés olyan tulajdonság képzelhető el, amely nem befolyásolja valamilyen mértékben egy vállalkozás sikerét. Ennek ellenére azonban összegyűjthető a szükséges feltételek egy csoportja, melyek valamilyen szintű létezése nélkül meglehetősen nehéz hosszabb távon sikeres vállalkozási tevékenységet folytatni.

Menedzsment vs. vállalkozói képességek

Ha egy kicsit mögé nézünk a dolgoknak, akkor érdemes átgondolnunk, hogy mihez is kell érteni a vállalkozáshoz. Alapjaiban véve mind a tudomány, mind a gyakorlati tapasztalatok oldaláról két tudás kell a sikeres vállalkozáshoz.

Az egyik fele az egyszerűbb, nevezzük ezeket „menedzsment” képességeknek. Nem kell megijedni, egyrészt, mivel ezek tanulható képességek – tehát oktatják megfelelő intézményekben – másrészt pedig a szakértelem hiányát pótol(hat)ják az adott terület szakemberei is. Sőt egy nagyobb vállalkozás esetében a vállalkozó-tulajdonos feladata a szakfeladatok delegálása egy szakemberekből álló team – tehát a menedzsment – részére. A legfontosabb tulajdonságoknak a következőket találtuk.

  • Marketing képességek: alapvető piaci ismeretek, piacbefolyásolás és a fogyasztók ismerete.
  • Pénzügyi képességek: alapvető pénzügyi ismeretek, finanszírozási lehetőségek, cash-flow elemzés.
  • Működési, technikai képességek: termék, szolgáltatás előállítás, beszerzési források felkutatása, ellenőrzési rendszer kiépítése, munka- és teljesítmény-értékelési rendszer felállítása.
  • Adminisztratív képességek: problémamegoldás, döntéshozatal, tárgyalás, kommunikáció, szűken értelmezett adminisztráció.
  • Kapcsolattartási és team képességek: vezetési ismeretek, emberekkel való bánásmód, konfliktuskezelés, team-munkára való képesség.
  • Jogszabályi ismeretek: polgári jogi ismeretek, gazdasági jogi ismeretek, nemzetközi jogszabályok (szakjogász), adójog (könyvelő).

A másik fele az bonyolultabb, nevezzük ezeket „vállalkozói” képességeknek. No, ez egy nehezebb téma, mivel ezek a képességek nagyon kis mértékben bővíthetők, jobbára veleszületett tulajdonságok, illetve a gyermekkori szocializáció során alakulnak ki. Véleményünk szerint az alábbi legfontosabb vállalkozói képességek létezését érdemes mérlegelnie minden vállalkozni kívánó személynek.

  • Kalkulált kockázatviselés és kockázatmegosztás: triviális, hogy a vállalkozó hajlandó és kénytelen is kockázatot vállalni, de ezt ésszel teszi. Mindenképpen törekszik a bizonytalanság csökkentésére és a kockázat megosztására. Szóval az biztos butaság, hogy „a vállalkozók kockázatkereső emberek”. Nem a vállalkozók a profit reményében kénytelenek vállalni a kockázatot és ezt meg is teszik….
  • Kreativitás és innováció-képesség: a vállalkozás kreatív értékteremtési cselekedet. Praktikus, ha megvan bennünk a szükséges kreativitás, az új létrehozásának vágya, az új megismerésének vágya. Enélkül elég nehéz lesz vállalkozni.
  • Önállóság: a vállalkozó önállóan hozza döntéseit és ezzel együtt viseli döntéseinek az összes következményét is. Ez bizony érdemi terhet jelent az emberek egy részének, Akik számára komoly problémát jelent az esetek egy részében ráadásul visszafordíthatatlan döntéseket hozni, ők hosszabb távon nem fogják élvezni a vállalkozói létet.
  • Tolerancia a bizonytalanság, stressz és a kudarc iránt: e tulajdonságok megléte tűnik talán a leginkább elengedhetetlennek egy vállalkozás hosszú távú működéséhez. A vállalkozói lét során csak a bizonytalanság, a stressz és a bukás lehetősége örök :). Ahogy szoktunk fogalmazni: csak a bizonytalanság biztos.

Feltaláló vagy vállalkozó?

Áttekintettük, hogy milyen személyes tulajdonságok kellenek a sikeres vállalkozáshoz. Már azt is tudjuk, hogy az üzleti ismereteink folyamatosan fejleszthetők, míg a vállalkozói kompetenciák inkább a „vagy van, vagy nincs” kategóriába tartoznak. A két kategória mentén a leendő vállalkozók négy csoportra oszthatók.

Ha a fentiek alapján végiggondoljuk, hogy melyik képességhalmazból mennyivel rendelkezünk, már el is tudjuk dönteni, hogy „genetikailag kódolt vállalkozók” vagyunk – megfelelő menedzsment és üzleti ismeretekkel is felvértezve, vagy inkább a menedzserek táborát erősítjük….

Ráadásul egy alapos önvizsgálat abban is segíthet, hogy egyedül próbálunk elindulni ezen a rögös úton, vagy – pontosan az esetleg hiányzó kompetenciák pótlása céljából – rendkívül sürgősen elkezdünk társas vállalkozásban gondolkodni.

Dr. Imreh Szabolcs - Sorozatvállalkozó, vállalkozásfejlesztő, docens és Apa

© 2024 Innoversity, minden jog fenntartva.